Skip to content High contrast mode

Oświadczam, że:

pozyskałem od Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pełne dane dotyczące tożsamości administratora danych osobowych oraz danych kontaktowych administratora danych oraz jego przedstawiciela.

Zostałem poinformowany przez administratora danych o celu i podstawie prawnej przetwarzania moich danych osobowych.


Zostały mi przekazane dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych.

Zostałem poinformowany o kategoriach odbiorców moich danych osobowych.


Zostałem poinformowany o kryteriach ustalania okresu, w jakim moje dane będą przechowywane.

Zostałem poinformowany o prawie do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Zostałem poinformowany o prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody na przed jej cofnięciem.


Zostałem poinformowany o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Poinformowano mnie, że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, oraz że nie jestem zobowiązany do ich podania, lecz konsekwencją niepodania danych jest niemożność uczestnictwa w procesie rekrutacji.


Zostałem poinformowany, że w odniesieniu do moich danych osobowych nie bedzie następować zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.